Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Enköping Håbo Trädgårdssällskap

 

Tema under 2017 har varit Rosor – kärlekens och skönhetenssymbol. Ett antal aktiviteter under året har byggt på vårt tema.

 

På medlemsmötet i Bålsta pratade Lena Biärsjö om e-plantor och buskar med vinkling mot rosor, på årsmötet fortsatta Maj-Lis Pettersson att prata om favoritväxter, rosor och ohyra. I juli åkte vi buss till rosspecialisten Löta trädgård utanför Eskilstuna. På sommarresan besökte vi några trädgårdar med många fina rosor. Gunilla Uhlin-Friberg pratade om rosor och visade rosbilder på medlemsmötet i Enköping i november.

 

Ett programblad skickades ut till samtliga medlemmar. Information om alla aktiviteter har också skickats via e-post till alla medlemmar som meddelat sin e-postadress, nu finns nästan alla medlemmar på maillistan.

 

Aktiviteter under 2017

 

•Vi har haft två medlemskvällar, en i Bålsta med Lena Biärsjö och en i Enköping med Gunilla Uhlin-Friberg. Båda trevliga och välbesökta.

•På årsmötet deltog ca 50 personer, Maj-Lis Pettersson berättade om sina favoritväxter och om objudna gäster som gillar våra växter och inte minst rosor.

•På bussresan till ”Nordiska Trädgårdar”, som blivit en tradition, deltog 29 personer.

•Vi deltog på Våryran i Örsundsbro och informerade om föreningen.

•9 personer gjöt i betong och hypertufa.

•På växt-bakluckeloppisen i Enköping sålde 7 personer fina plantor och 10-15personer fyndade.

•Pionvisningen i Kölnbacksparken flyttades fram ett par veckor och var fullbokad med 35 personer. Ett samarrangemang med Enköpings kommun.

•Sommarresan till flera fina trädgårdar i Salatrakten, Sätra brunn och en del av platsen för den stora skogsbranden lockade rekordmånga deltagare, 41 personer. 

•Till det trevliga trädgårdsbesöket hos Tim Öhlund i Djurby kom 20 personer

•Vi har under året medverkat vid Håbo festdag i augusti och Trädgårdsdagen i Enköping i september. Vid dessa tillfällen har vi informerat om föreningen och alla våra trevliga aktiviteter.

•4 medlemmar deltog i aktiviteten inför advent hos Härnevi Plantskola. Kransar, bockar och dörrmattor tillverkades.

•Rosvisning och workshop i Pastor Spaks park ställdes in p.g.a. få anmälda.

 

Under året har arbetet fortsatt i vår idéträdgård vid Norra Åpromenaden, där engagerade medlemmar gjort ett fantastiskt arbete. En idéträdgård väl värd ett besök!

 

En ny hemsida är byggd under året och den är flyttad till ett nytt web-hotell, one.com, där vi köpt till ytterligare säkerhetslösningar efter att den tidigare blivit hackad. För mejlutskick används nu ett webmail alternativ. 

 

Medlemmarna har under 2017 fått medlemsrabatter hos flera handelsträdgårdar.

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 9 protokollförda sammanträden och styrelsen har bestått av 10 personer: Barbro Lådö (ordf.), Irene Ohlsson (vice ordf.), Kristin Kvist (sekr.), Inger Jagemo (kassör), Elisabeth Schederin (led), Bertil Svensson (led), Ewa Lindberg (led), Göran Johansson (ers.), Susanne Dexenius (ers.) och Elisabeth Hållbus (ers.)

Vid årets slut hade föreningen 312 medlemmar.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar för ett härligt trädgårdsår och ser framemot 2018 tillsammans med er.

Kristin Kvist 2018-03-06

 

Copyright @ All Rights Reserved