Verksamhetsberättelse 2021


2021 var som 2020 präglat av corona och covid-19. En del av de aktiviteter vi hade under året var framflyttade från 2020. Ett programblad skickades ut i januari, till samtliga medlemmar, det sista tryckta programbladet. På årsmötet beslutade vi att i fortsättningen skicka programmet som pdf via e-post, nästan alla medlemmar finns med på föreningens maillista. Information om kommande aktiviteter och inställda aktiviteter har skickats via e-post när det varit aktuellt under året.


Aktiviteter under 2020:

 • Årsmöte i mars genomfördes via Zoom på grund av pandemin. Mötet inleddes med en föreläsning med Lise-Lotte Björkman och sen sedvanligt årsmöte.
 • Vi delade upp Pelargonkvällen i Tuna trädgård i två tillfällen i maj, den ena kvällen var riktigt kall och den andra en underbar vårkväll. Totalt deltog 33 personer när Birgitta Järpdal berättade om pelargoner och vi kunde välja bland många sorter.
 • En trevlig aktivitet i fint väder var vårkvällen i Hjästaviken med Christina Broman som uppskattad guide, 19 personer deltog.
 • Eva Hansson i Bålsta bjöd in till sin trädgård för tulpannjutning. Lagom många deltog enligt Eva. I början av juli besökte vi Eva igen och njöt av hennes fina trädgård.
 • Ett intressant besök hos Håbo Grönt i Övergran i maj lockade ca 20 personer.
 • 6 personer gjöt i betong och hypertufa och inspirerade varann i slutet av maj.
 • Anita och Robert Welsh bjöd in till rhododendronfrossa i början av juni, 15 personer njöt av underbar blomning.
 • En rolig och trevlig aktivitet i juni var rundvandringen i Svartkärrets koloniområde och båtklubb.
 • I juli besökte vi Sven och Ewa Wåhlins fina trädgård i Skokloster.
 • Mycket uppskattad var utflykten till Ekolsund en söndag i juli. Vi besökte Tina och Kenth Öjdahls fina trädgård vid stationshuset och Ruth Hobro och Gunnar Sjödins trädgård med stora odlingsytor och intressanta växter från världens alla hörn.
 • Sommarresan gick den här gången till Uppsala där Tomas Lagerström guidade oss i Kunskapsparken i Ultuna och den hemliga trädgården vid Skytteanum. Trevligt och mycket lärorikt. Vi besökte även Linnéträdgården där vi fick en guidad visning. 26 personer hade en trevlig dag.
 • Den vanliga Trädgårdsdagen i Enköping förvandlades till en Trädgårdsvecka30/8 – 5/9. En digital visning och berättelse om vår idéträdgård visades. Barbro Lådö och Lena Silén deltog i filmen. Under lördagen arrangerade vi tillsammans med biblioteket en växtloppis utanför biblioteket och en föreläsning om biologisk mångfald på Joar Blå.


Trädgårdsveckan innehöll många spännande aktiviteter runt om i Enköpings kommun.

 • På söndagen i Trädgårdsveckan inbjöds alla medlemmar till invigning av Trädgårdssällskapets omgjorda idéträdgård. Ett tjugotal personer lyssnade på Barbros och Lenas korta tal och skålade med cider och tilltugg.
 • Årets aktiviteter avslutades med en föreläsning på Enköpings bibliotek med Tomas Lagerström som gav goda råd för en lättskött trädgård.
 • Trädgårdssällskapets medlemmar fick inbjudan att delta i en kurs i permakultur och skogsträdgårdsodling via Zoom med Lena Ohlson Galin och en kurs i trädbeskärning och ympning med June Hedfors.


Några aktiviteter var vi tvungna att ställa in eller skjuta på: 

 • Medlemsmötet i Bålsta i februari flyttades till 2022.
 • Föreläsningen med Christina Winter som skrev boken Trädgårdsmyller i april.
 • Plantloppisen i slutet av maj utanför biblioteket i Enköping.
 • Rundturen i Enköpings parker med parktåget sköts fram till 2022 eftersom det nya parktåget inte hade levererats.


Trädgårdssällskapets idéträdgård vid Norra Åpromenaden gjordes helt om under året. Josefin Wernestad ritade en ny idéträdgård med temat Rikare trädgård. Arbetsgruppen för idéträdgården har lagt ner ett stort arbete på att färdigställa den. Många av de gamla växterna togs till vara och planterades på nytt tillsammans med mängder av nya växter.   


Medlemsavgiften har under 2021 varit 350 kr, därav går 250 kr går till Svensk Trädgård och 100 kr till vår lokalförening. Kostnaden för familjemedlem har varit 20 kr.


Alla medlemmarna har under 2021 fått medlemsrabatter hos flera handelsträdgårdar.


Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 12 protokollförda möten och styrelsen har   bestått av 8 personer: Barbro Lådö (ordf), Stefan Ivarsson (vice ordf.), Ewa Lindberg (kassör), Kristin Kvist (sekr), Christina Broman (led), Ingela Boman (led), Monica Härlin (led) och Anette Östelius (led).


Styrelsen har fortsatt arbetet med utveckling och några nya arbetsgrupper har bildats, en IT-grupp, en odlingsgrupp och en trädgårdsdagsgrupp har bildats. En Facebookgrupp har bildats som alla medlemmar ska kunna använda som diskussionsforum.


Vid årets slut hade trädgårdssällskapet 306 medlemmar, 87 familjemedlemmar och 3 dubbelmedlemmar, totalt 396 personer. Dubbelmedlemmar är medlem i mer än en lokal trädgårdsförening.


Styrelsen tackar alla medlemmar trädgårdsåret 2021, och ser nu framemot 2022 med nya glädjeämnen och utmaningar.


Kristin Kvist 2022-03-02