Så startade trädgårdsdagen – Stefan Mattson, stadsträdgårdsmästare mellan 1981 - 2007 berättar.

 

Trädgårdsdagen i Enköping startades av Thomaz Andersson, dåvarande chefredaktör på Enköpings-Posten tillsammans med Stefan Mattson, stadsträdgårdsmästare och skaparen av Enköpings parker. Upprinnelsen var att Enköpings-Posten hade försökt sig på att ha en ”största solros”-tävling, med klen respons. 

 

De började då att diskutera hur de bäst kunde utveckla parkverksamheten genom att engagera Enköping-Håbo Trädgårdssällskap, andra föreningar, företag, studieförbund och organisationer. De ville också öka intresset för parkvandringarna. De fick med sig flera tongivande enköpingsbor, Hasse Eson, en välkänd lokal kulturprofil kom upp med idén till projektnamnet ”Så som i Enköping” och dåvarande museichefen Bengt Svensson utformade den fysiska projektlogotypen, med bl.a. Enköpingsån.  De båda användes sedan under många år.

 

En trädgårdsdag, i brytningen mellan sommar och höst, skulle vara den stora säsongsfinalen. Initialt blev Skolparken arenan för huvudaktiviteterna under trädgårdsdagen. En idé var också att skapa små idéträdgårdar längs åpromenaden där branschföretag, trädgårdsföreningar, trädgårdselever och andra kreativa trädgårdspersoner fick skapa på ytor som parkavdelningen tillhandahöll. Förebilden var Rosendals trädgård i Stockholm, där det anlades idéträdgårdar när Stockholm var kulturhuvudstad. Där fanns de bara kvar under utställningsåret, men i Enköping önskades att idéträdgårdarna helst skulle vara mer beständiga, åtminstone under tre år.

Enköpings bidrag under utställningsåret på Rosendals trädgård var att bygga en fickpark, ”Fickpark på enköpingska”. Den finns fortfarande kvar och utgör ”Enköpings trädgårdsambassad” i Stockholm.

 

Idéträdgårdsytorna i Enköping. fick vara antingen 10x10 m eller 8x8 m där den enda gemensamma nämnaren är en klippt bokhäck i bakkanten.  

För säkerhets skull tillfrågades de boende i närområdet, på planeringsstadiet. Från de som svarade blev responsen ”äntligen händer det något”.

 

Lennart Lidman, med goda kontakter inom konstvärlden, lockade, under flera år, konstnärer att ställa ut sina verk i

anslutning till Å-promenaden och idéträdgårdarna.

 

Idéträdgårdarna utvecklas och idag finns en blandning av stationära idéträdgårdar och de idéträdgårdar som skapas av avgångsklasserna, på trädgårdsutbildningen i Enköping, – som Lena Månsson startade tillsammans med Stefan Mattson. De trädgårdarna rivs varje höst för att ge plats till nästa årskurs.

 

Enköpings kommun var också den första kommunen som ställde ut på Trädgårdsmässan i Älvsjö.