Styrelsen 2024 Enköping-Håbo Trädgårdssällskap

 

Stefan Ivarsson, ordförande

070676 09 39

stefan.ivarsson@gmail.com

 

Ewa Lindberg, kassör

070-578 62 07

ewa.liev@telia.com

 

Barbro Andersson, sekreterare

070-3317671

barbroandersson2017@gmail.com


Elisabeth Hagman, vice ordförande

‭070-310 22 97‬

e.hagman@telia.com


Siv Tykosson, ledamot

072 200 20 50

sivtykosson@hotmail.se

 

Tina Öjdahl

tina.öjdahl@gmail.com 


Margaretha Vallin

maggan1965@gmail.com


 

Valberedning:


Barbro Lådö

barbro.lado@gmail.com


Lena Silén

lena-silen@hotmail.com