Vår idéträdgård vid åpromenaden i Enköpings parker är skapad av Enköping-Håbo Trädgårdssällskap i samverkan med landskapsarkitekt Josefin Wernestad.


Rikare Trädgård

Temat Rikare trädgård har sin grund i ett av samtidens stora problem - minskningen av pollinerande insekter, vilket är en följd av att exempelvis skogsmark, ängsmark och andra blomstrande ytor minskar. Fokus ligger på att främja pollinerare som fjärilar, humor och bin genom ett brett urval av växter med varierande blomningstid, däribland kryddväxter och olika sorters bärbuskar och klätterväxter. På så vis kan trädgården blomma från tidig vår till sen höst och gynna pollinerare under längre tid. Insekterna hjälper till att pollinera blommorna i trädgården, vilket bidrar med sinnliga värden som doft och vacker blomning. Pollinerande insekter spelar även stor roll för vårt jordbruk och matproduktion. Utan pollinerare skulle inte vår matproduktion fundera och det är viktigt att vi gör vad vi kan för att gynna dessa arter. Vi hoppas kunna inspirera andra att skapa egna oaser för insekter i sin egen trädgård och bidra till att framtiden ger oss fler fjärilar, humor och bin!


Trädgården anlades första gången 2005 men fick sin nya skepnad 2021.


På  "Fantasifulla idéträdgårdar i Enköping".så kommer du till Enköping kommuns hemsida där Idéträdgården presenteras närmare:


I illustrationsplanen kan man se hur vå idéträdgård är planerad.


De som sköter om idéträdgården

Arbetsgruppen leds av Lena Silén. I gruppen ingår Elisabeth Schederin, Ulf Wernestad, Ewa Lindberg, Irene Ohlsson, Gunilla Lindholm, Els-Britt Adelhag och Birgitta Nyberg.